Phan Đại đã tạo một blog mới
3 Trong

iPhone 16 Pro có thể ra mắt mà không có Dynamic Island | #iphone # iphone16 #dynamicisland

iPhone 16 Pro có thể ra mắt mà không có Dynamic Island

iPhone 16 Pro có thể ra mắt mà không có Dynamic Island

Có tin đồn về iPhone 16 Pro và Các báo cáo mới nhất cho biết Apple đang thử nghiệm nguyên mẫu của model cao cấp với phần khoét lỗ khiến Dynamic Island biến mất.