Phan Đại đã tạo một blog mới
3 Trong

Google giới thiệu chức năng Ghi chú cho kết quả tìm kiếm | #notessearch # google

Google giới thiệu chức năng Ghi chú cho kết quả tìm kiếm

Google giới thiệu chức năng Ghi chú cho kết quả tìm kiếm

Google vừa tung ra một tính năng rất hữu ích cho tất cả người dùng trong công cụ tìm kiếm của mình.