Phan Đại đã tạo một blog mới
2 Trong

Microsoft bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5-Turbo vào Dịch vụ Azure OpenAI của mình | #microsoft #microsoftazuze #microsoftazuzeai #azuze #azuzeai

Microsoft bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5-Turbo vào Dịch vụ Azure OpenAI của mình

Microsoft bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5-Turbo vào Dịch vụ Azure OpenAI của mình

OpenAI đang trải qua một số thay đổi trong vai trò lãnh đạo của mình , nhưng hiện tại, có vẻ như công ty AI sáng tạo này vẫn cam kết hợp tác lâu dài với Microsoft . Tuần này, Microsoft thông báo họ sẽ bổ sung các mô hình AI mới nh?