Phan Đại đã tạo một blog mới
2 Trong

Tiết lộ kế hoạch trang bị màn OLED trên iPad của Apple | #oled #ipadpro #ipad #ipadoled

Tiết lộ kế hoạch trang bị màn OLED trên iPad của Apple

Tiết lộ kế hoạch trang bị màn OLED trên iPad của Apple

Kế hoạch tích hợp màn hình OLED vào dòng máy tính bảng của Apple vừa được tiết lộ trên Web.