Như các bạn đã biết vào ngày 03/12 vừa qua Realme đã mở bán chính thức Realme Watch S, và hôm nay ngày 08/12 Realme đã tổ chức buổi coffee unbox Watch S và mình đã có dịp đến đó ...